Apollo 20


William Rutledge vystupující na internetové síti pod pseudonymem „retiredafb“ zveřejnil to co sliboval a avizoval. Jde o dva videosnímky na kterých je velmi zřetelným způsobem natočena bytost, kterou měla posádka tolik diskutované a zatím nejasné mise „Apollo 20“ nalézt v havarovaném kosmickém objektu. Matrix-2001 vám exkluzivně přináší obě dvě videa, které jsou aktuálně k dispozici. Nachází se na jiném internetovém zdroji (doposud šlo tradičně o You Tube). Jak jsem zjistil Rutledge sem přenesl i ostatní svá videa (poté co byla kýmsi na You Tube zlikvidována). Na tomto novém zdroji je možnost všechna prezentovaná videa i privátně stáhnout. Chci upozornit, že zveřejněním proklamovaných videí se kauza ohledně Apollo 20 přesouvá do zcela nové kvalitativní roviny. Po prostudování obou snímků na kterých je vidět humanoidní bytost ženského pohlaví velmi malého vzrůstu v mumifikovaném stavu jsem osobně přesvědčen o pravosti prezentovaného materiálu – je to samozřejmě čistě intuitivní záležitost.

Bytost vykazuje výrazné mongoloidní znaky, ale zřetelné jsou i negroidní rysy (především co se rtů týče), zvláštní pozornost pak zasluhují obrovská víčka částečně protažená do stran obličeje a výstupek na čele v místě třetího oka. Osobně jsem přesvědčen, že nejde o mimozemskou bytost nýbrž o zástupce pravěké pozemské rasy z prostředí naší planety. (Havarovaný objekt má být 1miliardu let starý). V této reportáži vám tedy mimo uvedených a dle mého názoru skutečně exkluzivních snímků zprostředkuji aktualizace starších videí na téma „Apollo 20“ a vrátíme se k některým aspektům jejich údajného tvůrce pana Williama Rutledge. V blízké době se pak budeme věnovat podrobněji záležitostem „Madony“ – tak se jmenuje nalezená bytost. A ještě jedna prosba na závěr. Byl bych velmi rád, kdyby se k této záležitosti rozvinula živá diskuse a proto budu vděčný za vaše komentáře, názory i postřehy.


Na téma mise „Apolla 20“ a muže jež stojí v pozadí celé kauzy – Williama Rutledge toho bylo sděleno již velmi mnoho. Přesto by bylo dobré upozornit na některé specifické prvky našeho případu. Za popularizaci mnohých informací s tímto případem spojených stoj poměrně známý italský novinář, publicista a badatel Luca Scantamburlo. Ten již od května roku 2007 udržoval písemný kontakt s Williamem Rutledge alias „retiredafb“, který o sobě prohlašuje, že byl dobrovolníkem, který se přihlásil k Projektu „MOL – Gemini (nakonec však nebyl vybrán). Podle jeho slov jde také o bývalého zkušebního pilota, který vystřídal poměrně velké množství různých vojenských letounů.


Jde o čestného člověka? Nebo jde o agenta nějaké tajné služby, který má za úkol zdiskreditovat některé aspekty týkající se Mise Apollo a Měsíce? Kdo stojí za tímto jménem? Jde skutečně o bývalého zkušebního pilota? Kde se nachází pravdivé jádro této kauzy?


Výzkum italského novináře potvrzuje, že by Rutledge narozený v roce 1930 v Belgii mohl skutečně být bývalým zkušebním pilotem. Byl zaměstnancem takových firem jako je Avro, Chance Vought a pracoval v USAF. Podle jeho svědectví se účastnil projektu „KH-11“. Od dubna roku 2007 zveřejnil na internetové síti celkem 13 videí a velké množství fotografického materiálu týkající se kontroverzní mise „Apollo 20“ která se měla uskutečnit v roce 1976. Sám později 4 videa odstranil. Nakonec však z You Tube byla odstraněna skoro všechny tyto materiály. Později se však objevili na jiném internetovém zdroji – www.revver.com


Hlavní informační osa, kterou se snaží Rutledge předložit má zhruba tento scénář:


1) Mise Apollo 15 a Apollo 17 při snímkování měsíčního povrchu objevuje v oblasti Yszak nedaleko kráteru Delporte podezřelý objektu doutníkového tvaru

2) Několik let trvající detailní analýza foto materiálu potvrzuje přítomnost umělého (zřejmě havarovaného tělesa) obřích rozměrů.

3) Je rozhodnuto vyslat na Měsíc k detailnímu průzkumu utajovanou mezinárodní rusko – americkou kosmickou expedici (zřejmě bylo výhodné v období studené války do projektu zapojit i tehdy druhou raketovou velmoc z důvodu oboustranného utajení – Rusům by stejně jednostranná akce neušla pozornosti)

4) Generální testování společné mise probíhá v rámci veřejného projektu Sojuz – Apollo v roce 1975

5) O rok později tedy v roce 1976 se za přísných bezpečnostních opatření vydává k Měsíci utajená pilotovaná mezinárodní mise Apollo 20

6) Členové posádky objevují na měsíčním povrchu množství ruin umělého i jiných artefaktů umělého původu a provádí průzkum neznámého umělého objektu

7) Během tohoto průzkumu objevují „sarkofág“ s mumifikovaným tělem neznámé bytosti, která později vešla ve známost jako „Madona“. Bytost je dopravena na Zem kde je dále zkoumána


Takže je třeba odpovědět na kardinální otázku: „Je možné materiálům a informacím Williama Rutledgeho věřit?“ Čtenářská laická obec je rozdělena do dvou táborů s protichůdnými názory. Jenže jak ukazují poslední materiály jiného badatele – Richarda Hoaglanda (viď jeho aktuálny rozhovor, pozn. red.) je NASA přinejmenším velmi pofiderní instituce a rozhodně není radno věřit všem informacím, které vysílá do okolního prostředí. Mnohé může napovědět následující úryvek, který pochází z tzv. „Brookingské zprávy“ z roku 1960. Celý materiál byl na zakázku zpracován „Brookings Institucí“ se sídlem v New Yorku. Kompletní zpráva pak byla představena některým zástupcům z „Výboru pro vědu a astronautiku v USA.


A nyní avízovaný úryvek:


„Historické a empirické studie chování obyvatel, která jsou postavena před dramatické a neznámé události a nebo sociální tlaky přináší jednoznačné výsledky. Taková studia mohou být východiskem pro programy, který by pomohly nalézt cesty utlumení negativních dopadů spojených s jakýmkoliv radikálním objevem, který je v rozporu s globálně implementovaným vzorovým světonázorem. Naskýtá se také otázka zda by nebylo za jistých okolností lepší (alespoň po určitou dobu) jistá kategorizovaná fakta před skrýt a tím předejít negativním a zřejmě i rozsáhlým dopadům na veřejnost…“


Kauza, kterou nám postupným způsobem William Rutledge předkládá je skutečně nesmírně komplikovanou záležitostí. Paralelně vedle sebe nese znaky více či méně zřejmých nejasností ba dokonce snad i padělků a na straně druhé zase prezentuje fakta, která jsou skutečně ověřitelná a pravdivá a nebo přinejmenším přísně logická. Je to jako s onou známou hrou na „kočku a myš“,ale je to skutečně všechno jen pouhá hra? Osobně jsem přesvědčen o tom, že jde o mnohem komplikovanější záležitost než se nám na první pohled zdá. Konečně i za objektivním padělkem se může nacházet velmi důležitá v něm skrytá důležitá informace. Konkrétním příkladem může být jedno z prvních videí, které se na internetové scéně objevilo.


Jde o materiál z povrchu Měsíce na kterém jsou patrné ruiny zřetelně umělého původu. Tento snímek vešel ve známost pod názvem „Město“. Jenže po určité době se zjistilo, že jde s největší pravděpodobností o padělek. Pakliže detailně prozkoumáte fotografické materiály s kódovým označením: AS17-134-20437 a AS17-145-22163, které lze například nalézt v internetovém fotografickém atlasu prezentující mise Apollo zjistíme, že matrice krajiny v jistých záběrech kamery pochází z materiálů mise „Apollo17“ a nejde o oblast Iszak, ale o lokalitu Taurus – Littrow (20 stupeň, 9 minuta a 55 vteřina severní šířky – 30 stupeň 45 minuta a 57 vteřina východní délky), kde 11. prosince 1972 Apollo 17 přistálo.


Ale pozor !! Existuje jistá možnost, že tento evidentní padělek je v podstatě jakýmsi „trojským koněm“, který představuje záchytný bod kam soustředit pozornost ohledně konkrétních měsíčních anomálií. Ovšem podstatně závažnějším problémem (který má dle mého názoru hodně daleko do padělku) je kauza údajného havarovaného objektu, který by měl být umělého původu. Pakliže to co uvidíte následujících materiálech je skutečně pravda (a věřím, že se to dříve či později prokáže) – pak máme před sebou totálně průlomovou skutečnost. Konečně jak jsem již avizoval budu zvědav na vaše postřehy a názory.


1) Záběry z lunárního modulu „LM-15“ během poslední fáze příprav před sestupem. Modul přelétává krátery Ciolkovski, Fermi, Delporte a Lukte aby sestoupil na měsíční povrch nedaleko kráteru Yzsak. Neznámá kosmická loď o délce zhruba 4 kilometry je mírně nakloněná k jedné straně.

2) Prezentace fotografií, které měl těsně před sestupem u kráteru Yzsak vyhotovit člen mise Apollo 20 Alexej Leonov

3) CSM 16mm film, který byl pořízen čočkou AGC dalším účastníkem mise Apollo 20 Leonou Snyderovou. Během filmu byly použity celkem čtyři různé rychlosti. Místo přistání je viditelné pravé dolní části během prvního pohledu na měsíční povrch.© 2008 Jaroslav Chvátal

 
Design By T!B0